Figure/Ground

M.H. de Young Museum (2005) - Herzog & de Meuron

Copyright © Liao Yusheng.